Tag: โนรู

โนรู (เกาหลี: 노루; อาร์อาร์: Noru; แปลว่า กวางโร) เป็นชื่อพายุหมุนเขตร้อนในรายชื่อชุดที่ 5 ลำดับที่ 11 ของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกฝั่งเหนือ ส่งโดยประเทศเกาหลีใต้

พายุโนรูนั้นอาจหมายถึง

พายุโซนร้อนโนรู (พ.ศ. 2547) (เจเอ็มเอ: T0429, เจทีดับเบิลยูซี: 32W)
พายุโซนร้อนโนรู (พ.ศ. 2554) (เจเอ็มเอ: T1113, เจทีดับเบิลยูซี: 16W) – พายุที่ถูกรวมเข้ากับส่วนที่หลงเหลือของพายุหมุนนอกเขตร้อนของพายุตาลัสเดิม
พายุไต้ฝุ่นโนรู (พ.ศ. 2560) (เจเอ็มเอ: T1705, เจทีดับเบิลยูซี: 07W) – พายุที่ส่งผลกระทบกับประเทศญี่ปุ่นและเป็นพายุที่มีช่วงอายุยาวนานที่สุดเป็นอันดับที่สองในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก