Tag: ชัชชาติ

รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เกิด 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ชื่อเล่น ทริป เป็น นักการเมือง นักธุรกิจ. อาจารย์ และ วิศวกรชาวไทย ปัจจุบันเป็น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 หลังชนะการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2565 ก่อนหน้านี้เคย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร